Christina Holm

Jag började min fotografiska bana i mitten av 70-talet, men  
det är först de senaste femton åren som det har blivit en  
naturlig del av min vardag.

I och med digitalteknikens intåg, och den tekniska  
utvecklingen av digitalkamerorna, så föll det sig naturligt  
att överge den traditionella analoga kameran på 90-talet.  
Idag sker all fotografering och filmning digitalt, och  
dessutom i HD-kvalitet, samt 4k, och med drönare.

Min uppväxt och bakgrund inom jordbruket i skåne, är en  
starkt bidragande orsak till mina val av fotoobjekt och  
filmer med jordbruksanknytning.

Mitt intresse för flyg, speciellt militärflyg, gör sig också  
påmint emellanåt.

Min son, som också är fotograf, hjälper till vid behov.
Foto, Film & Media
Copyright © 1997 - 2019  CH Design  All Rights Reserved.